Een kleurrijk palet

Begeleiding

 

Een Kleurrijk Palet biedt begeleiding bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden aan. Bij deze begeleiding staat het inleven in sociale situaties centraal en het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens die voor jou bij deze situaties horen. Door een tekening, een schildering of een ruimtelijk beeld te maken van een situatie of van je gedachten en gevoelens, kun je beter op woorden komen. Onbewuste gedachten en gevoelens kunnen bewust worden door het tekenen, schilderen en ruimtelijk verbeelden. In elke bijeenkomst geef je zelf aan om welk persoonlijk thema of om welke sociale situatie de bijeenkomst zal gaan.