Een kleurrijk palet

Groepen

 

Beeldende therapie kan ook in een groep.

We gaan tekenen, schilderen en maken ruimtelijke werkstukken op basis van thema’s die we in gezamenlijk overleg kiezen.

 

Door het beeldend werken word je je bewust van de gedachten en emoties die voor jou bij dit thema horen.

Je kunt je emoties beeldend uitdrukken, dit geeft een bevrijd gevoel.

Je krijgt steun van je groepsgenoten en je voelt hun betrokkenheid. Dit versterkt je zelfvertrouwen.

 

Je kunt je individueel opgeven voor groepstherapie.

Een groep bestaat uit 3, 4 of 5 personen.

We komen 6 keer bij elkaar in wekelijkse sessies.

 

Na 6 sessies kun je je opgeven voor opnieuw 6 sessies.