Een kleurrijk palet

Voor kinderen en tieners

 

Als je je zorgen maakt om het gedrag of het emotioneel welbevinden van je kind kan beeldende therapie oplossingen aanreiken. Bijvoorbeeld als je kind voortdurend onrustig is en moeite heeft om zich te concentreren. Of als het kind geen fijne vriendschappen heeft. Beeldende therapie kan helpen als je kind vaak ruzie maakt of zich juist vaak terugtrekt uit contact.

 

Kinderen en tieners begeleid ik zoveel mogelijk tegelijk met alle gezinsleden erbij. Gezinsleden hebben veel invloed op het gedrag en het welbevinden van elkaar. Bij het tekenen, schilderen en het maken van ruimtelijke beelden kunnen gedragspatronen binnen het gezin aan het licht komen. Ik zal iedereen uitnodigen en aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe rollen en omgangsvormen. Al doende kunnen we komen tot omgangsvormen binnen het gezin waar alle leden van het gezin het mee eens zijn. De nieuwe manieren binnen het gezin maken ruimte voor nieuw gedrag buiten het gezin.

 

Als het niet mogelijk is om sessies met het hele gezin af te spreken, kan een kind ook individueel begeleid worden. Er kan dan in overleg afgesproken worden hoe de ouders bij de therapie betrokken worden.