Een kleurrijk palet

Wat is beeldende therapie?

 

Bij beeldende therapie druk je gedachten en emoties uit door er een tekening, een schildering of een ruimtelijk beeld van te maken.

Door dit verbeelden kunnen je gedachten veranderen.

Emoties kunnen heviger gaan voelen tijdens het tekenen, schilderen of ruimtelijk verbeelden, maar na afronding van het werkstuk zullen deze emoties weer minder hevig worden.

Je behoefte om emoties te verdringen, te onderdrukken of te vermijden is verminderd.

 

Angst, verdriet en boosheid ervaren we als onprettig. Ook het verdringen, onderdrukken en ontwijken van deze emoties voelt vervelend. Het liefst zijn we blij, opgewekt en tevreden. We willen ontspannen zijn. We vinden het fijn als we verschillende emoties afwisselend kunnen ervaren.

 

Met beeldende creatieve therapie kun je bereiken dat je je minder vaak bang, verdrietig of boos voelt en ook deze emoties minder onderdrukt, verdringt of ontwijkt. Gevoelens van blijdschap, tevredenheid en liefde voor je omgeving komen ervoor in de plaats. Je kunt ontspannen zijn en verschillende emoties afwisselend ervaren.

 

Beeldende therapie gaat uit van het nu. Wat voel je nu? Waar denk je nu aan? Deze vragen vormen in elke sessie het uitgangspunt van de tekening, de schildering of het ruimtelijk beeld dat je gaat maken. Een herinnering die vaak naar boven komt kan ook het onderwerp van een beeldend werk vormen

 

Beeldende therapie heet ook wel vaktherapie en is verwant aan muziektherapie, dramatherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie.